Styrelseprotokoll

Protokoll 10, 8 februari 2022

Protokoll 11, 8 mars 2022

Protokoll 12, 7 april 2022

Protokoll 2, 17 maj 2022

Protokoll 3, 7 juni 2022

Protokoll 4, 28 juni 2022

Protokoll 5, 23 augusti 2022

Protokoll 6, 20 september 2022

Protokoll 7, 25 oktober 2022

Protokoll 8, 15 november 2022

Protokoll 9, 20 december 2022

Protokoll 10, 17 januari 2023

Protokoll 11, 7 februari 2023

Protokoll 12, 7 mars 2023

Protokoll 13, 4 april 2023

Protokoll Konstituerande styrelsemöte, 17 april 2023

Protokoll styrelsemöte 15 maj 2023

Protokoll Styrelsemöte 13 juni 2023

Protokoll 4 – 28 aug 2023

Protokoll 5 – 27 sep

Protokoll nr 6 okt-23

Protokoll 7 nov-23

Protokoll nr 8 nov-23

Protokoll styrelsemöte nr 9 20240116

Protokoll nr 11 feb-24