Policy mot sexuella övergrepp

Riksidrottsförbundet rekommenderar alla idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet att i sin verksamhet aktivt arbeta förebyggande för att säkerställa trygga idrottsmiljöer för våra barn och ungdomar.

Huddinge AIS styrelse anser att detta är en bra åtgärd för att säkerställa våra barns och ungdomars trygghet i föreningens verksamhet. Föreningen har därför beslutat att begära av alla våra ledare, som har fyllt 16 år, att uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Alla tränare och lagledare i föreningen ska själva beställa ett registerutdrag för uppvisande via Polisens hemsida. Begäran om förnyat registerutdrag kommer att krävas varje år. Utdraget kommer kontinuerligt krävas av alla ledare som tillkommer i framtiden. Detta enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. PM 442.14 (14-06-13).

Registerutdraget skall endast uppvisas för av föreningen utsedd person/personer. Vi har utsett Anders Rydén och Linda Sandberg till detta (de går ofta att finna i Storängshallen kvällstid där de tränar med sina grupper). Det går även att kontakta [email protected] för överenskommelse om uppvisande. Vi kommer inte kopiera/spara eller på annat sätt dokumentera innehållet i någons registerutdrag utan endast notera att uppvisande skett.

 

Rutin för kontroll av begränsat utdrag ur belastningsregistret avseende tränare och lagledare i Huddinge AIS

Syfte
Att säkerställa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar i Huddinge AIS idrottsverksamhet.

Ansvar
Huddinge AIS styrelse är ytterst ansvarig för att föreningens verksamhet bedrivs under trygga förhållanden. Styrelsen har utsett Anders Rydén och Linda Sandberg att säkerställa att samtliga tränare och ledare uppvisar ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Omfattning
Samtliga tränare över 16 år som är verksamma i föreningen.

Rutinbeskrivning
Kansliet sammanställer en förteckning över samtliga tränare och ledare som är verksamma i föreningen. Förteckningen ska innehålla namn, mailadress och ålder samt datum för uppvisande av registerutdrag. Det kommer att gå ut en automatisk påminnelse till tränare och ledare 90 dagar innan giltighetstiden på registerutdraget går ut. I utskicket informeras om var och när utdrag kan uppvisas. Utsedd person/personer kontrollerar i uppvisat utdrag att inga anmärkningar finns. Efter genomförd kontroll markeras i förteckningen att kontroll har genomförts.

INGA ANDRA NOTERINGAR ELLER ANTECKNINGAR FÅR GÖRAS!

Uppvisat utdrag behålls av tränaren/lagledaren. Föreningens styrelseordförande kontaktas muntligt om utdrag innehåller anmärkningar eller om tränare/lagledare vägrar att uppvisa utdrag enligt ovan. Nya tränare och lagledare som engageras till verksamheten ska uppvisa utdrag enligt ovan innan de påbörjar sitt engagemang. Förnyat uppvisande av utdrag kommer att begäras varje år av samtliga aktiva tränare och ledare.