Reseräkning & utlägg

Alla resor och utlägg etc. skall vara godkända i förväg av Huddinge AIS klubbchef. Utlägg redovisas i ”Sammanställning av utlägg” och reserelaterade kostnader i ”Mall reseräkning”. Utlägg för kostnader ska vara kansliet tillhanda senast 30 dagar efter genomförd aktivitet, därefter utbetalas ingen ersättning.

Mall reseräkning

Sammanställning av utlägg