Funktionärsregler

Bakgrund

Tävlingsarrangemangen är en viktig källa för inkomster för Huddinge AIS, och det behövs funktionärer för att genomföra dessa arrangemang.
HAIS arrangemang genererar en årlig vinst på ca: 800.000kr och kräver ca 1500 funktionärsinsatser. Andelen aktiva som är skyldiga att utföra funktionärsuppdrag är ca 510. Det betyder att funktionärsuppgiften bidrar med 1500 kr per år och aktiv.

HAIS har många medlemmar som gärna utför sina funktionärsuppdrag, men även en stor grupp medlemmar som inte utför sina uppdrag. Påminnelser har visat sig ineffektivt och HAIS har inte följt upp kraven på funktionärsuppdrag.

Många av föräldrarna till våra ungdomar har svårt att få tiden att räcka till.

Beslut

 • HAIS inför ett modernt verktyg för att hantera funktionärsuppdragen, anmälan och uppföljning via en app
  • Enkelt att anmäla sig
  • Enkelt att se hur många uppdrag man utfört
  • Enkelt att se hur behovet på ett arrangemang ser ut
 • Kravet på funktionärsinsatser förändras och förtydligas enligt följande
  • Antalet insatser sänks till 3 per friidrottsår (oktober-september)
   (Triangelkampen, Stockholmskampen samt KM räknas inte som uppdrag då arrangemangen ordnas av grupperna och inte klubben)
  • Samtliga tränare i föreningen är befriade från kravet på att ställa upp som funktionär.
  • Föräldrar med flera aktiva barn i åldrarna 6 – 14 år behöver endast göra tre funktionärsuppdrag.
  • Ungdomar från 13 år kan utföra uppdragen själva.
  • När behov finns så kommer vi även lägga upp andra typ av uppdrag i appen som inte är typiska funktionärsuppdrag, t.ex. punktinsatser administrativt, byggnation, underhåll etc. Medlemmar kommer även få tillgodoräkna sig dessa uppdrag.
 • HAIS inför möjlighet att slippa funktionärsuppdrag mot en kostnad av 1500kr per år
  • På fakturorna för aktivitetsavgift läggs en punkt till "Avstår funktionärsuppdrag +1500kr"
  • Denna information läggs in i medlemsregistret
  • Inga funktionärsmail skickas till medlemmar som har valt detta alternativ
 • HAIS inför tydlig information på hemsidan att HAIS kommer fakturera 500 kr per ej genomfört uppdrag föregående period.

Funktionärsregler HAIS