15 år och äldre

När ungdomarna lämnar uppbyggnadsstadiet ges de som 15-åringar en möjlighet att välja en mer grenspecifik inriktning.  I takt med att träningen blir mer grenspecifik är det grenutbildade tränare som successivt tar över ansvaret för träningen och tävlandet. Träningsmängden ökar och tävlingsplaneringen blir viktigare. För de som önskar att fortsätta med en bred friidrottsutbildning erbjuds också fortsättningsvis en mer allmän träning som ger goda förutsättningar att fortsätta med friidrott utifrån sin egen ambitionsnivå, när det gäller såväl träning och tävling.

 

Organisation och träningsgrupper

Breddträning

  • U17, bred friidrottsträning (ansvariga tränare: Adam Dahl och Anders Klockar)

Sprint/häck

  • Team Rydén, kort/lång häck (anvarig tränare: Anders Rydén)
  • Team sprint/häck (ansvarig tränare: Ulf Nilsson)

Mångkamp

  • Team Rydén, sjukamp (ansvarig tränare: Anders Rydén)

Kast

  • Team Kast, alla kastgrenar (ansvarig tränare: Louise Lilius)

Långdistans bredd/veteran

  • Långdistansgruppen (ansvarig tränare: Birger Lycken)
  • Team Kingstedt (ansvarig tränare: Monica Kingstedt)

Hopp

  • Team Stavhopp (ansvarig tränare: Peter Gabrielsson)
  • Team Hopp, stavhopp aktiva födda 2008-2004 (ansvariga tränare: Linda Sandberg)
  • Team Rydén, höjdhopp (ansvarig tränare: Anders Rydén)

 

En intresseanmälan för att börja träna med någon av grupperna 15 år och äldre görs via formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.