Tävlingspolicy

Tävlingsanmälan

Tävlande sker alltid i samråd med ansvariga tränare och förutsätter målsmans godkännande. Varje huvudtränare ansvarar för att aktiva i gruppen blir anmälda till innan anmälningstiden går ut. Kansliet anmäler bara i undantagsfall, t.ex. vid tävlingar med förskottsbetalning och vid samtliga SM-tävlingar (där uttagning krävs). Styrelsen i samråd med HAIS tränare beslutar riktlinjer för vilka tävlingar som ska prioriteras.

 

Maximalt antal arenatävlingar per år

Följande begränsningar gäller – utöver våra egna arrangemang som är gratis för alla HAIS aktiva:

Åldersgrupp Inomhus  Utomhus
7-9 år – Ingen tävlingsinriktad verksamhet
Enbart deltagande på HAIS egna tävlingar. Externa tävlingar kan vara aktuella men ska då ske i samråd med kansli och över gruppgränserna.
0 0
10-11 år – Inledande tävlingsverksamhet 1 3
12-13 år – Vi börjar träna för att tävla 2 4
14-15 år – Träna för att tävla 4 6
16 år och äldre – Tävlingsinriktad verksamhet
HAIS står för alla grenstarter som är sanktionerade av huvudtränare.
Veteran
Utöver våra egna arrangemang som är gratis så står inte HAIS för några anmälningsavgifter.
0 0

 

Maximalt antal grenstarter (anmälningar)

Heldagstävling 3 st
2-dagarstävling (två på varandra följande heldagstävlingar) 5 st
3-dagarstävling 6 st
Kvällstävling 2 st

 

Efteranmälningsavgifter

Föreningen står inte för efteranmälningsavgifter, om inte klubbchef eller annan ansvarig person på kansliet har gett sitt godkännande innan anmälan. Efteranmälningsavgifter faktureras av Huddinge AIS kansli i efterskott till aktiva eller deras målsmän.

 

Kom ihåg! Om du är anmäld till tävling men uteblir kommer startavgifter att faktureras dig i slutet på säsongen. Om du uteblivit pga. skada eller sjukdom i samråd med din tränare gäller självklart ingen fakturering.

 

Långlopp, terräng och landsväg

Aktiva kan anmäla sig själva till långlopp som är sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet. Dock står den aktive alltid för kostnaden själv om inte kansliet har gett godkännande i förväg.

 

Avvikelser från regelverket

Efter varje avslutad säsong gör Huddinge AIS en avstämning av deltagande vid tävlingar och antal starter. De som gjort fler tävlingar och grenstarter än det som regelverket anger ovan kommer faktureras överstigande belopp samt en administrationskostnad som idag är 150 SEK.