Tävlingspolicy

Tävlingsanmälan

Tävlandet sker alltid i samråd med tränarna och förutsätter målsmans godkännande. Varje huvudtränare ansvarar för att aktiva i gruppen blir anmälda till tävlingarna innan anmälningstiden går ut. Kansliet anmäler bara i undantagsfall, t.ex. vid tävlingar med förskottsbetalning och vid samtliga SM-tävlingar (där uttagning krävs).

Klubbchef eller annan utsedd ansvarig kan besluta riktlinjer för vilka tävlingar som ska prioriteras och eventuellt helt undvikas.

Maximalt antal arenatävlingar per år

Följande begränsningar gäller - utöver våra egna arrangemang:

Åldersgrupp Inomhus  Utomhus
7-9 år - Ingen tävlinginriktad verksamhet
Enbart deltagande på HAIS egna tävlingar. Externa tävlingar kan vara aktuella men ska då sked i samråd med kansliet och över gruppgränserna.
- -
10-11 år - Inledande tävlingverksamhet  1 3
12-13 år - Vi börjar träna för att tävla 2 4
14-15 år - Träna för att tävla 4 6
16 år och äldre - Tävlingsinriktad verksamhet
HAIS står för alla grenstarter som är sanktionerade
av huvudtränare. OBS! Utöver våra egna arrangemang som är gratis så står inte HAIS för några anmälningsavgifter för veteraner.
- -

 

Maximalt antal grenstarter (anmälningar)

Heldagstävling 3 st
2-dagarstävling (två på varandra följande heldagstävlingar) 5 st
3-dagarstävling 6 st
Kvällstävling 2 st

 

Efteranmälningsavgifter

Föreningen står inte för efteranmälningsavgifter, om inte klubbchef eller annan ansvarig person på kansliet har gett sitt godkännande innan anmälan. Efteranmälningsavgifter faktureras av HAIS i kansli i efterskott till aktiva eller deras målsmän.

Långlopp, terräng och landsväg

Aktiva kan anmäla sig själva till långlopp som är sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet. Dock står den aktive alltid för kostnaden själv om inte kansliet har gett godkännande i förväg.

Avvikelser från regelverket

Efter varje avslutad säsong gör HAIS en avstämning av deltagande vid tävlingar och antal grenstarter. De som gjort fler tävlingar och grenstarter än det som regelverket anger ovan kommer faktureras överstigande belopp samt en administrationskostnad.

Tävlingspolicy Huddinge AIS