Regler på idrottsplatsen

Inpassering till arenans träningsytor och fotbollsplan sker vid markerad punkt

Inpasseringsplatserna är för att möjliggöra längd/trestegsträning samt löpning på rakbanan framför läktaren utan skaderisker för de som är i full träning.

På Källrinks IP får endast bokade föreningar träna, övriga föreningar hänvisas till fritidsbokningen. Du som tränare informerar ev andra tränare om detta i en
vänskapligt och informativt tonläge. Uppstår problem, hänvisa till klubbchefen på 073-751 68 08.

Hopp på matta och i grop vid hög belastning

  • Äldre över 15 år äger företräde till grop/matta men samarbete och kommunikation för att nyttja groparna optimalt är en förutsättning.
  • Träningsgrupper kan inte ”Boka” gropen/mattan en hel kväll.
  • Vid mindre tävlingar kan gropen/mattan vara uppbokad en längre tid på kvällen.
    Information skall ges på HAIS hemsida.

Kast

Kula stöts upp på Källbrinks IP alternativt på Jerikovallen i ringen till höger om släggringen när du kommer ner till Jerikovallen.
Övriga kastgrenar genomförs på Jerikovallen nedanför konstgräsplanen och äldre aktiva har företräde i kastburen närmst spjutbanan.

På Jerikovallen gäller kommunikation för att minimera risk för olyckor då man eventuellt kastar från två burar. Då elit av junior och senior tränar flyger redskap som slägga, diskus och spjut långt och in i bortre burens kastsektor. Vi dessa tillfällen rekommenderas alla träna från samma bur.

Löpning på bana vid hög belastning
Bana 1-2           Avser rundbanelöpning dock ej uppvärmning dvs jogg vilken bedrivs utanför arenan

Bana 3-6           Snabba intervaller

Bana 7-8           Häcklöpning i kurva

Snabba intervaller samt häcklöpning som startar på bortre långsida samt avslutas på rakbanan framför läktaren måste tydligt kommuniceras med ansvariga tränare.

Rakbana framför läktaren avser främst aktiva från 15 år övriga hänvisas till bortre långsida

Uppvärmning i form av löpskolning sker på yta och i samförstånd som inte inkräktar på övriga aktivas träningsytor. Ungdomsgrupper 7-12 år genomför med fördel sin uppvärmning utanför löparbanor t.ex. i löparspåret alt fria ytor inom Källbrinks IP.