Regler på Källbrinks IP

För att vi ska ha en bra träningsmiljö på Källbrinks IP förväntas alla aktiva och tränare visa varandra hänsyn och vara varandra behjälpliga oavsett nivå. Visa hänsyn för andra föreningars aktiviteter och även för vaktmästarna som finns på arenan. Vi skräpar inte ner utan lämnar alltid arenan i bästa skick. Föräldrar, barn eller andra besökare som inte är engagerade i träningen för inte beträda träningsytan utan hänvisas till läktaren.

På Källbrinks IP får endast bokade föreningar träna, övriga föreningar hänvisas till Huddinge kommuns fritidsbokning. Du som tränare informerar eventuella andra tränare om detta i en vänskapligt och informativt tonläge. Uppstår problem, hänvisa till klubbchefen.

 

Inpassering

 • Inpassering till arenans träningsytor och fotbollsplan sker vid markerade gula punkter i bilden nedan.
 • Inpasseringsplatserna är för att möjliggöra längd/trestegsträning samt löpning på rakbanan framför läktaren utan skaderisker för de som är i full träning.

 

Hopp på matta och i grop vid hög belastning

 • Äldre över 15 år äger företräde till grop samt matta, dock är samarbete och kommunikation för att nyttja groparna optimalt är en förutsättning.
 • Träningsgrupper kan inte ”boka” gropen eller mattan en hel kväll.
 • Vid mindre tävlingar kan gropen och/eller mattan vara uppbokad en längre tid på kvällen. Information ska då ges i förväg till klubbens tränare.

Kast

 • Kula stöts upp på Källbrinks IP alternativt på Jerikovallen (nedanför konstgräsplanen).
 • Övriga kastgrenar genomförs på Jerikovallen.
 • Äldre aktiva har företräde till kastburen närmast spjutbanan.

På Jerikovallen gäller kommunikation för att minimera risk för olyckor då man eventuellt kastar från två burar. Då elit av junior och senior tränar kastas redskap som slägga, diskus och spjut långt och in i bortre burens kastsektor. Vid dessa tillfällen rekommenderas att alla tränar från samma bur.

Löpning på bana vid hög belastning

 • Bana 1-2           Avser rundbanelöpning, dock ej uppvärmning vilken bedrivs utanför arenan
 • Bana 3-6           Snabba intervaller
 • Bana 7-8           Häcklöpning i kurva

Snabba intervaller samt häcklöpning som startar på bortre långsida samt avslutas på rakbanan framför läktaren måste tydligt kommuniceras med ansvariga tränare. Rakbana framför läktaren avser främst aktiva från 15 år, övriga hänvisas till bortre långsida.

Uppvärmning

 • Löpskolning sker på ledig yta och får inte inkräkta på övriga aktivas träningsytor.
 • Barn,- och ungdomsgrupper 7-12 år genomför sin uppvärmning utanför löparbanorna t.ex. i löparspåret.