Utmärkelser

Huddinge AIS delar regelbundet ut flera fina utmärkelser och bidrag till aktiva, tränare och funktionärer som gjort personliga framsteg, goda insatser för klubben eller på annat sätt utmärkt sig under året.

 

Glasdroppen

Glasdroppen för ledare och aktiva tilldelas dem som gjort personliga framsteg eller en god insats för klubben. Glasdroppen tilldelas en manlig och en kvinnlig aktiv över respektive under 15 år. Kategorin Ledare har från och med 2012 delats i två, Tränare och Funktionär/ledare.

 

Niclas Minnesfond

2015 inrättade Huddinge HAIS styrelse en minnesfond till minne av Niclas Wallin. I samband med HAIS årsmöte har det sedan dess delats ut bidrag ur fonden till en eller flera aktiva. Fonden är skapad för att premiera personer, pojke och/eller flicka som med energi och kämpaglöd deltagit i både tränings respektive tävlingsaktiviteter. Bidraget ska ses som en stimulans för att de ska kunna fortsätta sin friidrottsträning och utveckling.

 

Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond

Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond har för ändamål att ge stipendier till lovande ungdomar inom Huddinge AIS friidrottsverksamhet. Stipendierna kan ges till en eller flera ungdomar. Mer information om hur minnesfonden fungerar kommer så snart styrelsen för fonden tagit fram strukturen.