Styrelsen

Styrelsen leder arbetet i föreningen och träffas 1 gång varje månad. I styrelsen finns även ansvariga för träning- och tävlingsverksamheten som tillsammans med kansliets verksamhetsansvarige planerar tränar- och ledarmöten minst 1 gång per säsong.

 

Ordförande Peter Dacke [email protected] 072-313 19 61
Sekreterare Peter Gabrielsson [email protected] 073-8077933
Kassör Sebina Cehic-Husic [email protected] 073-901 7372
Vice Ordförande Mats Krigh [email protected]  070-571 39 66
Ledamot Tomas Ledell [email protected]  070-281 63 65
Ledamot Johan Hagman [email protected] 070-611 41 94
Ledamot Astrid Wallman [email protected] 070-294 3285
Ledamot Dennis Elms Jansson [email protected] 073-333 9674
Ledamot Douglas Elliot [email protected] 073-333 9674
Adjungerad Clara Unnerud-Wallhagen [email protected] 073-140 3471

 

Valberedning

Pelle Öhrland [email protected]
Linda Sandberg [email protected]
Dennis Westermark, Ordförande [email protected]

 

Revisorer

Lena Hillenfjärd
Ann-Sofie Swärd Kullin

 

Revisorsuppleanter

Anders Lindström
Tomas Classon