Styrelsen

Styrelsen leder arbetet i föreningen och träffas 1 gång varje månad. I styrelsen finns även ansvariga för träning- och tävlingsverksamheten som tillsammans med kansliets klubbchef och ungdomsansvarig planerar tränar- och ledarmöten minst 1 gång per säsong.

 

Ordförande Peter Dacke 072-313 19 61 [email protected]
Sekreterare Peter Gabrielsson 070-782 59 72 [email protected]
Kassör  –  –  –
Vice ordförande Mats Krigh 070-571 39 66 [email protected]
Ledamot Tomas Ledell 070-281 63 65 [email protected]
Ledamot Johan Hagman 070-611 41 94 [email protected]
Ledamot Linda Sandberg 070-958 31 21 [email protected]

 

 

Valberedning

Pelle Öhrland [email protected]
Emelie Schlyter [email protected]
Dennis Westermark [email protected]

 

Revisorer

Lena Hillenfjärd
Ann-Sofie Swärd Kullin

 

Revisorsuppleanter

Anders Lindström
Tomas Classon