Styrelsen

Styrelsen leder arbetet i föreningen och träffas 1 gång varje månad. I styrelsen finns även ansvariga för träning- och tävlingsverksamheten som tillsammans med kansliets verksamhetsansvarige planerar tränar- och ledarmöten minst 1 gång per säsong.

 

Ordförande Peter Dacke [email protected] 072-313 19 61
Sekreterare Peter Gabrielsson [email protected]
Kassör Eva-Lena Hellbratt [email protected]
Vice Ordförande Linda Sandberg [email protected]
Ledamot Anna-Karin Wikström [email protected]
Ledamot Louise Lillius [email protected]
Ledamot Astrid Wallman [email protected]
Ledamot Dennis Elms Jansson [email protected]
Ledamot Douglas Elliot [email protected]

 

Valberedning

Pelle Öhrland [email protected]
Tomas Ledell [email protected]
Dennis Westermark, Ordförande [email protected]

 

Revisorer

Lena Hillenfjärd
Ann-Sofie Swärd Kullin

 

Revisorsuppleanter

Anders Lindström
Tomas Classon