Medlemsavgifter

Medlemsavgiften i Huddinge AIS är uppdelad i två delar, en medlemsavgift och en terminsavgift. Som aktiv eller tränare i Huddinge AIS betalar man en årlig medlemsavgift. Är man sedan aktiv så tillkommer terminsavgiften som betalas två gånger om året.

Medlemsavgift

Enskild medlem 400:-/år
> 65 år 300:-/år
Familjemedlemskap 700:-/år

Du som är förälder kan också vara medlem och betala medlemsavgift för att stödja verksamheten. För ett familjemedlemskap är avgiften 700 kr och gäller då hela familjen på den bostadsadressen.

 

Terminsavgifter
Nya terminsavgifter ska erläggas senast 1 oktober, och avgiften avser perioden september t.o.m. december. Aktiva som inte erlagt sin avgift i tid kommer att stängas från träning och tävling tills avgiften är betald. Terminsavgiften för vårterminen skickas ut i slutet på december och gäller för perioden januari-augusti.

Ålder Terminsavgift*
6 – 9 år 800:-
10 -14 år 1150:-
15-22 år 1300:-
23 -34 år 1425:-
35 år och äldre 1000:-

 

 

 

 

 

 

 

(*) terminsavgift betalas 2 ggr/år.

 

Som aktiv i Huddinge AIS ingår nedan beskrivna förmåner i terminsavgiften;

  • Tränare/ledare på varje pass.
  • Betalda tävlingsstarter (10år-senior) enligt gällande tävlingspolicy.
  • Kostnadsersättning utifrån bidrag fastställda av styrelse vid kvalificering till någon av Huddinge AIS definierade elitgrupper.
  • Kostnadsersättning utifrån bidrag fastställda av styrelse vid kvalificering till Svenska mästerskap.
  • Tillgång, utifrån behov och träningsplanering uppgjord med tränare, till gym i Storängshallen alt. Huddinge AIS klubbhus.
  • Utnyttjandeaccess till Källbrinks IP för utomhusträning under sommarhalvåret.
  • Utnyttjandeaccess till Storängshallen alt. gymnastiksal under vinterhalvåret.
  • Försäkring under träning och tävlingar sanktionerade av tävlingsplaneringen.
  • Tillgång till klubbchef och kanslipersonal som sköter administration, medlemsfrågor, träningsfrågor etc.
  • Utsedda huvudtränare, d.v.s. 1 per grupp i åldrarna 6-14 år, får som förmån eget barn i samma träningsgrupp utan att behöva betala terminsavgift.