Medlemsavgifter

Medlemsavgiften i Huddinge AIS är uppdelad i två delar, en medlemsavgift och en terminsavgift. Som aktiv eller tränare i Huddinge AIS betalar man en årlig medlemsavgift för både nya och gamla medlemmar. Är man sedan aktiv så tillkommer terminsavgiften som betalas två gånger om året.

HAIS använder sig av medlems- och verksamhetssystemet Sportadmin vilket även tillämpas i fakturering av avgifter. Fakturering i systemet innebär att en admin-avgift på 49 kr/faktura tillkommer som HAIS inte styr över och som inte kommer klubben tillhanda.

Medlemsavgift

Enskild medlem 400:-/år
> 65 år 300:-/år
Familjemedlemskap 700:-/år

Du som är förälder kan också vara medlem och betala medlemsavgift för att stödja verksamheten. För ett familjemedlemskap är avgiften 700 kr och gäller då hela familjen på den bostadsadressen.

Om endast medlemsavgift faktureras tillkommer en admin-avgift på 49 kr på ovanstående. Vid fakturering av både medlemsavgift samt nedanstående terminsavgift tillkommer endast nedanstående admin-avgift.

 

Terminsavgifter
Nya terminsavgifter för höstterminen ska erläggas senast 1 oktober, och avgiften avser perioden september t.o.m. december. Aktiva som inte erlagt sin avgift i tid kommer att stängas från träning och tävling tills avgiften är betald. Terminsavgiften för vårterminen skickas ut i början av året och gäller för perioden januari-augusti.

Ålder Terminsavgift*
6 – 9 år 960:- + 49 kr admin-avgift
10 -14 år 1380:- + 49 kr admin-avgift
15-22 år 1560:- + 49 kr admin-avgift
23 -34 år 1710:- + 49 kr admin-avgift
35 år och äldre 1200:- + 49 kr admin-avgift

 

 

 

 

 

 

 

(*) terminsavgift betalas 2 ggr/år.

 

Som aktiv i Huddinge AIS ingår nedan beskrivna förmåner i terminsavgiften;

  • Tränare/ledare på varje pass.
  • Betalda tävlingsstarter (10år-senior) enligt gällande tävlingspolicy.
  • Kostnadsersättning utifrån bidrag fastställda av styrelse vid kvalificering till någon av Huddinge AIS definierade elitgrupper.
  • Kostnadsersättning utifrån bidrag fastställda av styrelse vid kvalificering till Svenska mästerskap.
  • Tillgång, utifrån behov och träningsplanering uppgjord med tränare, till gym i Storängshallen alt. Huddinge AIS klubbhus.
  • Utnyttjandeaccess till Källbrinks IP för utomhusträning under sommarhalvåret.
  • Utnyttjandeaccess till Storängshallen alt. gymnastiksal under vinterhalvåret.
  • Försäkring under träning och tävlingar sanktionerade av tävlingsplaneringen.
  • Tillgång till klubbchef och kanslipersonal som sköter administration, medlemsfrågor, träningsfrågor etc.
  • Utsedda huvudtränare, d.v.s. 1 per grupp i åldrarna 6-14 år, får som förmån eget barn i samma träningsgrupp utan att behöva betala terminsavgift.