Medlemsavgifter

Som aktiv i HAIS ingår nedan beskrivna förmåner i terminsavgiften

Tränare/ledare på varje pass
Friidrott är en 26-grens verksamhet där en tränare till skillnad från lagsporter inte räcker.
Det är en instruktörsintensiv idrott med en hög kravbild.

Betalda tävlingsstarter (10 år-senior)
Enligt gällande regelverk, som du hittar här

Kostnadsersättning
Vid kvalificering till någon av HAIS definierade elitgrupper utgår ekonomiska bidrag fastställda av styrelse.

Bidrag till resor och boende i samband med svenska mästerskap
Vid kvalificering till Svenska mästerskap utgår ekonomiska bidrag fastställda av styrelse. Policy för deltagande på SM hittar du här

Tillgång till HAIS gym, året runt
Vid behov utifrån träningsplanering uppgjord med tränare, i äldre åldersgrupper, finns tillgång till gym i Storängshallen alt HAIS klubbhus som ingår fritt utnyttjande i aktivitetsavgiften.

Tillgång till Källbrinks IP för utomhusträning
Utnyttjande access till utomhusanläggning under sommarhalvåret ingår

Storängshallen för inomhusträning vinterhalvåret
Utnyttjande access till inomhusanläggning under vinterhalvåret ingår

Försäkrad under träning och tävlingar
HAIS betalar försäkring som gäller under schemalagda HAIS träningar samt under tävlingar sanktionerade av tävlingsplaneringen.

Året runt bemannat kansli med medlemsservice
Medlemmar har tillgång till klubbchef och kanslipersonal i vårt klubbhus som administrerar, medlemservice, träningsfrågor mm

Huvudtränare, ålder 6-14 år
Alla Huddinge AIS utsedda huvudtränare, dvs. 1 per grupp, 6-14 år får som förmån eget barn i samma träningsgrupp utan att behöva betala aktivitetskostnad.

Familjerabatt
Familjer med flera betalande aktiva medlemmar får kostnadsreducering på 50 % från tredje medlemmen (lägsta avgiften reducerad).
Familj enligt ”Huvudtränare” räknas rabatt från aktiv medlem nummer fyra.

Medlemsavgift

Enskild medlem 400:-/år
> 65 år 300:-/år
Familjemedlemskap 700:-/år


Terminsavgifter

Nya terminsavgifter ska erläggas senast 1 oktober, och avgiften avser alltså perioden september 2020 t.o.m 31 december 2020. Aktiva som inte erlagt sin avgift i tid kommer att stängas från träning och tävling tills avgiften är betald. Terminsavgiften för vårterminen skickas ut i slutet på december och gäller för perioden januari-augusti.

Ålder Födda Terminsavgift
6 - 9 år (not 1) 2011-2014 800:-
10 -14 år 2010-2006 1150:-
15-22 år 2005-1998 1300:-
23 -34 år 1997-1985 1425:-
35 år och äldre 1984 och tidigare 1000:-