Regler i Storängshallen

För att vi ska ha en bra träningsmiljö i Storängshallen förväntas Huddinge AIS alla aktiva och tränare visa varandra hänsyn och vara varandra behjälpliga oavsett nivå. Visa hänsyn för andra föreningars aktiviteter och även för vaktmästarna som finns i hallen. Vi skräpar inte ner utan lämnar alltid hallen i bästa skick. Skor och kläder lämnas i omklädningsrum eller i hörnan för ytterkläder. Inga kläder, skor, väskor mm. får finnas inne på träningsytan. Värdesaker kan tas med så länge de placeras utanför träningsytan. Föräldrar, barn eller andra besökare som inte är engagerade i träningen för inte beträda träningsytan utan hänvisas till fikahyllan.

 

Löpning på rundbanan

 • Rundbanan är primärt avsedd för intervallträning och snabbare löpning.
 • Löpning på rundbanan sker alltid i rätt löpriktning d.v.s. motsols!
 • Uppvärmning i grupp får inte genomföras på rundbanan. I möjligaste mån bör uppvärmning ske utomhus, det gäller speciellt på vardagar då hallen är hårt belastad.
 • Enskild uppvärmning (jogg) ska ske på uppvärmningsbanan (medsols).

Gymdelen

 • Aktiva under 15 år får endast använda gymdelen tillsammans med instruktör (tränare).
 • För att möjliggöra för andra att samtidigt träna i gymmet undvik som tränare att ta med fler än 8 personer åt gången i gymmet. Planera träningen så att andra grupper och/eller elitaktiva kan träna där samtidigt.
 • Träningsmoment som inte direkt kräver gymmets utrustning ska genomföras på annan träningsyta.
 • Städa alltid upp efter dig och din träningsgrupp. Lägg tillbaka vikter och annan utrustning där de ska vara.

Träning på skoltid

 • Endast aktiva som fått ok av klubbchef har rätt att träna på skoltid. Stor hänsyn ska tas till skolans verksamhet.
 • De som går på Sport Campus och NIU Huddinge har tillgång till Storängshallen alla öppettider utom vid arrangemang.

Utrustning

 • Huddinge AIS utrustning på och vid skåpen nära gymmet och i träningsförrådet på loftet ska lämnas i ordnat och gott skick. Var sak på sin plats.
 • Lås förrådet när du lämnar det.

Övrigt

 • Inga motionärer eller privatpersoner får träna i hallen.
 • Inga aktiva från andra föreningar utanför HAIS får utan vidare träna i hallen. Samträning med andra föreningars aktiva ska i förväg vara godkända av klubbchef.