Antidopingpolicy

Vi vill att

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Handlingsplan
Så här arbetar vi för att förebygga doping i Huddinge AIS:

Förebyggande

 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
  Exempelvis vid regelbundna tränarmöten som sker kvartalsvis. Ansvarig: Klubbchef
 • Vi informerar klubbens ledare/tränare och tävlingsidrottare om Riksidrottsförbundets (RF:s) ”Antidopingfakta”.
  Exempelvis vid regelbundna tränarmöten som sker kvartalsvis. Ansvarig: Klubbchef
 • Klubbens ledare, tränare och styrelse genomför RF:s kunskapsprov om antidoping på www.rf.se/vaccinera. Ansvarig: Klubbchef
 • Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder RF:s handledning ”Antidopingsnack”. Ansvarig: Klubbchef
 • Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra RF:s kunskapsprov om antidoping på www.rf.se/vaccinera. Ansvarig: Klubbchef
 • Handlingsplanen med tillhörande policy ska finnas tillgänglig i pärmen för styrdokument. Ansvarig: Klubbchef
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners. Det ska också finnas länk till RF hemsida för mer information om Antidopingarbetet. Ansvarig: Styrelse och Klubbchef.
 • Vi informerar om handlingsplanen mot doping i samband med introduktion för nya medlemmar. Ansvarig: Klubbchef
 • RF informationsmaterial om doping ska finnas tillgängligt på Hais kansli samt delas ut till klubbens tävlingsidrottare i samband med informationstillfällen enligt ovan. Ansvarig: Klubbchef

Akut

 • Vid misstanke om eller upptäckt av doping fattar styrelsen beslut om vidare åtgärder. Vid behov kan kontakt och hjälp tas från RF.
 • Skulle medlem visa sig vara dopad tillkallas styrelsen för ett akut styrelsemöte. Berörd medlem kontaktas omedelbart av styrelsens ordförande.
 • Ordförande ansvarar för eventuella kontakter med media.
 • En aktiv eller ledare som döms för brott mot dopingreglerna kan inte längre representera föreningen i någon form. Vid avstängning längre än 6 månader så gäller detta på livstid. Vid avstängning kortare än 6 månader fattar styrelsen beslut om en eventuell återgång till föreningen.

Datum: 2018-05-04