På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Enkät om 2020 års verksamhetsplan – klubbens utveckling
I Huddinge AIS verksamhetsplan för 2019 lägger vi ett starkt fokus på att öka medlemsantalet och förbättra de idrottsliga resultaten. Av den framgår ett antal andra målsättningar också förstås. Årets verksamhetsplan kan du läsa här.

Inför nästa års verksamhetsplan kommer styrelsen att skicka ut en enkät till alla medlemmar för att få medlemmarnas syn på vad som vi behöver ha med i 2020 års verksamhetsplan.  Enkäten kommer att skickas ut inom ett par veckor och resultaten kommer att bilda ett underlag för styrelsens fortsatta arbete med förslag till verksamhetsplan för 2020.

Nya tävlingsformer på första chansen den 16-17 november
Arrangörskommittén planerar för att testa nya tävlingsformer för de yngsta på vintersäsongens första inomhustävling, Första chansen. Det innebär att vi kommer att testa att så långt som låta barn upp till 11 år tävla i block om tre timmar för alla sina grenar och inte som tidigare kanske utspritt över två dagar.

Ramverk för tidplan och aktiviteter
Klubben kommer att ta fram ett ramverk avseende policy för träningsläger hur det ska hanteras administrativt och ekonomiskt. Ramverket kommer att beslutas av styrelsen i november.

Inventering av sponsoravtal med ambition att förnya samarbetsavtal för 2020 har inletts
Styrelsen har inlett en inventering av nuvarande sponsoravtal. Syftet är dels att kunna ha dessa i en samlad form men också för att ha detta som en grund för att förnya samarbetsavtal för år 2020.

För styrelsen,

Peter Dacke
Ordförande Huddinge AIS