Årsmöte på onsdag

Nu på onsdag hålls HAIS årsmöte i Källbrinksskolans aula kl 19.00.

Styrelsen föreslår att organisationen bestående av styrelse och VU som har gällt i några år förändras till en organisation bestående av styrelse och kommittéer, alltså en återgång till tidigare organisationsform. Det innebär att stadgarna behöver förändras genom att stryka paragraferna  §13, §14 och §15 som avser VU och dess sammansättning. Gällande stadgar och förslag till nya finner du här och här.