Verksamhet

Huddinge AIS erbjuder och bedriver allsidig friidrottsträning i alla åldrar från 7 år och äldre. Det finns plats alla; för dem som tränar för att bli bäst, för dem som hittar ett positivt socialt sammanhang eller för dem som väljer aktiv motion.

Friidrottsträning i åldersgrupperna 7-9 år (lekstadiet) är inriktad på att vara lekfull och friidrottsinspirerad. Den innehåller ett brett spektrum av idrott, lek och spel. HAIS bedriver ingen tävlingsinriktad verksamhet i lekstadiet, och har därför tävlingar för de yngsta enbart på våra egna arrangemang. Intag till dessa barngrupper sker i augusti respektive januari varje år varvid barnen och föräldrarna erhåller ett välkomstpaket.

Friidrottsträning i åldersgrupperna 10-12 år (grundstadiet) är inriktad på att man ska få prova på de flesta grenarna och lära sig att vi tränar för att tävla för de som vill. Tävlandet ökar och vi tävlar även på andra föreningars arrangemang.

Fortsatt träning i åldersgrupperna 12-14 år (uppbyggnadsstadiet) är inriktad på uppbyggnad, med en större andel fysisk träning för att bygga upp kroppen för den mer tuffa träningen som ungdom och junior. Tävlandet ökar än mer, för de som vill tävla, och vi åker även på tävlingsresor. Det ska finnas en plan för en smidig övergång från ungdom till junior.

När ungdomarna lämnar uppbyggnadsstadiet ges de som 15-åringar en möjlighet att välja en mer grenspecifik inriktning.  Träningen blir mer grenspecifik med specialutbildade tränare som successivt tar över ansvaret för träningen och tävlandet. Träningsmängden ökar och tävlingsplaneringen blir viktigare. För de som önskar att fortsätta med en bred friidrottsutbildning erbjuds också fortsättningsvis en mer allmän träning som ger goda förutsättningar att fortsätta med friidrott utifrån sin egen ambitionsnivån, när det gäller såväl träning som tävling.

Samtliga nya tränare genomgår en internutbildning innan man genomför den första träningen. Det finns sedan goda möjligheter att fortbilda sig genom Svenska friidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och våra egna internutbildningar. Samtliga tränare och ledare i Huddinge AIS måste lämna in ett begränsat utdrag ur polisens belastningsregister innan man får leda träning.