Träning

Huddinge AIS friidrott, HAIS, är en attraktiv friidrottsförening med stolta traditioner i över 50 år. HAIS är en ideell förening som bedriver en öppen och bred friidrottsverksamhet, där alla aktiva kan idrotta i nivå med sina egna förutsättningar och ambitioner.

Huddinge AIS erbjuder kvalitativ träning på alla nivåer: från barn till ungdom, elit och veteran. Vår ambition är att få så många som möjligt att vilja fortsätta med friidrott så länge som möjligt, helst hela livet – på sina egna premisser.

Huddinge AIS har samlat sin verksamhet i olika erbjudanden som riktas mot olika målgrupper: att kunna träna professionellt i olika stadier av livet, att kunna tävla, utbilda sig i friidrott eller för dem som har friidrotten mer eller mindre som livsstil.

HUDDINGE AIS ERBJUDER
Huddinge AIS Friidrott erbjuder och bedriver allsidig friidrottsträning för barn och ungdomar i åldrarna 7–14 år.
Vi introducerar dem i friidrottens alla grenar och vi lär dem att träna och tävla, på deras villkor. Vi utbildar och fostrar barn och ungdomar i goda värderingar, gott umgänge, ger dem en gedigen utbildning i ”tränandet” och en god grundkondition för livet.
Det finns plats alla; för dem som tränar för att bli bäst, för dem som hittar ett positivt socialt sammanhang eller för dem som väljer aktiv motion.

Friidrottsträning i lekstadiet (7-9 år)
Friidrottsträning i åldersgruppen 7-9 år är inriktad på att vara lekfull och friidrottsinspirerad. Den innehåller ett brett spektrum av idrott, lek och spel. Vi bedriver ingen tävlingsinriktad verksamhet, och har därför tävlingar för de yngsta enbart på våra egna arrangemang.
Träningen bedrivs ca 1 timme en kväll per vecka. Vi tränar i gymnastiksal på vintern och på sommaren på vår egen arena Källbrinks IP.

Friidrottsträning i grundstadiet (10-12 år)
Friidrottsträningen för åldersgruppen 10-12 år är inriktad på att man ska få prova på de flesta grenarna och lära sig att vi tränar för att tävla. Tävlandet ökar och vi tävlar även på andra föreningars arrangemang.
Träningen ökar till 2 – 3 ggr/vecka (1,5 – 2 tim/pass). Vi tränar i gymnastiksal eller i vår friidrottshall på vintern och på sommaren på vår egen arena Källbrinks IP.

Fortsatt träning i grundstadiet (12-14 år)
Friidrottsträningen för åldersgruppen 12-14 år är inriktad på uppbyggnad, med en större andel fysisk träning för att bygga upp kroppen för den mer tuffa träningen som ungdom och junior. Tävlandet ökar än mer och vi åker även på tävlingsresor.
Träningen ökar till 3 – 4 ggr/vecka (1,5–2 tim/pass). Vi tränar i vår friidrottshall på vintern och på sommaren på vår egen arena Källbrinks IP.

Huddinge AIS Långdistansgrupp
Långdistansgruppen vänder sig till dig som är vuxen och vill utvecklas som löpare. Vi tränar och har kul tillsammans på Huddinges fina stigar, vägar och löparbanor. Läs mer på gruppens Facebooksida: www.facebook.com/HAISlangdistans/

HUDDINGE AIS FÖRVÄNTAR SIG AV SINA TRÄNARE

  • Samtliga tränare och ledare i Huddinge AIS måste lämna in ett begränsat utdrag ur polisens belastningsregister. Som ny tränare måste man ha lämnat in sitt utdrag till kansliet i ett obrutet kuvert innan man får leda sin första träning. Detta följs hela tiden upp och vartannat år måste man lämna in ett förnyat utdrag.
  • Huvudtränarens uppgift i träningsgruppen förutom att planera och leda den veckovisa träningen är också att ha viss koordinerande verkan för klubbens information. Vara kansliets förlängda arm utåt emellanåt i kommunikationen till berörd träningsgrupp.
  • Huvudtränaren har till sin hjälp ett par hjälptränare som stöttar och hjälper denne.
  • Huvudtränare tillsammans med kansliet har huvudansvaret för allt som rör träningsgruppen.
  • Ej lyfta in nya barn eller tränare utan kansliets vetskap.

Varje träningsgrupp består av ett ledarteam. Varje team består av ungefär fyra personer vars huvudansvar är att leda träningen.

Ledarteamen kan bestå av 1 – 2 huvudtränare samt 2 - 3 hjälptränare. Det kan vara en kombination av äldre aktiva i föreningen,  föräldrar eller tidigare friidrottare men nu med egna barn i gruppen.

Samtliga nya tränare genomgår en internutbildning i HAIS regi innan man genomför den första träningen. Det finns sedan goda möjligheter att fortbilda sig genom Svenska friidrotts­förbundet, SISU Idrottsutbildarna och våra egna internutbildningar.

Att arbeta ideellt för Svensk Friidrott, genom en klubb, innebär dels att man förvaltar tradition och kunskap, men också att man hjälper till med friidrottens utveckling. Tränarna utgör kärnan och förutsättningen för att många barn och ungdomar skall kunna ha ett aktivt och hälsosamt liv.

Om du väljer att bli en del av friidrotten i Sverige, kan du med hjälp av kurser och stödmaterial börja som allmän friidrottstränare, för att senare ta steget till instruktör, kanske bli coach för ett team, eller arbeta med utveckling av friidrottsrörelsen.

Eller bara vara med och hjälpa till som funktionär på våra tävlingar. Även då får du givetvis utbildning av oss.

Välkomsdokument HAIS-2018