Träning och Organisation

HUDDINGE AIS ERBJUDANDE FÖR UNGDOMAR 7-14 år

Huddinge AIS Friidrott erbjuder och bedriver allsidig friidrottsträning för barn och ungdomar i åldrarna 7–14 år.

Vi introducerar dem i friidrottens alla grenar och vi lär dem att träna och tävla, på deras villkor. Vi utbildar och fostrar barn och ungdomar i goda värderingar, gott umgänge, ger dem en gedigen utbildning i ”tränandet” och en god grundkondition för livet.

Det finns plats alla; för dem som tränar för att bli bäst, för dem som hittar ett positivt socialt sammanhang eller för dem som väljer aktiv motion.

Friidrottsträning i lekstadiet (7 – 9 år)

Friidrottsträning i åldersgruppen 7-9 år är inriktad på att vara lekfull och friidrottsinspirerad. Den innehåller ett brett spektrum av idrott, lek och spel.

Vi bedriver ingen tävlingsinriktad verksamhet, och har därför tävlingar för de yngsta enbart på våra egna arrangemang.

Träningen bedrivs ca 1 timme en kväll per vecka. Vi tränar i gymnastiksal på vintern och på sommaren på vår egen arena Källbrinks IP.

Friidrottsträning i grundstadiet (10 – 12 år )

Friidrottsträningen för åldersgruppen 10-12 år är inriktad på att man ska få prova på de flesta grenarna och lära sig att vi tränar för att tävla.

Tävlandet ökar och vi tävlar även på andra föreningars arrangemang.

Träningen ökar till 2 – 3 ggr/vecka (1,5 – 2 tim/pass). Vi tränar i gymnastiksal eller i vår friidrottshall på vintern och på sommaren på vår egen arena Källbrinks IP.

Fortsatt träning i grundstadiet (12 – 14 år )

Friidrottsträningen för åldersgruppen 12-14 år är inriktad på uppbyggnad, med en större andel fysisk träning för att bygga upp kroppen för den mer tuffa träningen som ungdom och junior.

Tävlandet ökar än mer och vi åker även på tävlingsresor.

Träningen ökar till 3 – 4 ggr/vecka (1,5–2 tim/pass). Vi tränar i vår friidrottshall på vintern och på sommaren på vår egen arena Källbrinks IP.

FRÅN UNGDOM TILL ELIT

När ungdomarna lämnar grundstadiet 12-14 år ges de som 15-åringar en möjlighet att välja en mer grenspecifik inriktning.  Träningen blir mer grenspecifik med specialutbildade tränare som successivt tar över ansvaret för träningen och tävlandet. Träningsmängden ökar och tävlingsplaneringen blir viktigare.

För de som önskar att fortsätta med en bred friidrottsutbildning erbjuds också fortsättningsvis en mer allmän träning som ger goda förutsättningar att fortsätta med friidrott utifrån sin egen ambitionsnivå. Grenval kan då givetvis ske senare.

För de tränare som följer med sina friidrottare upp i denna åldersgrupp har också möjlighet att inrikta sig mot mer grenspecifika tränarroller.

Ungdomarnas val av greninriktning

Redan under det sista året i grundstadiet (14 år) påbörjas planeringen och samarbetet med ansvariga huvudtränare i respektive grengrupp.

Utifrån varje enskild idrottares önskemål ansvarar respektive tränare tillsammans med grengruppstränarna för att planera för en successiv förflyttning mot en grengrupp med en eventuell fortsatt bas i den egna gruppen.

Ungdomstränarnas val av greninriktning

Parallellt med ungdomarnas tankar och val kring grengrupper så kan deras tränare föra samma resonemang, kring sin egen roll, med grengruppsansvariga tränare och föreningen. Önskemål om att fördjupa sig mot en mer grenspecifik inriktning fångar vi gärna upp för att ha en fortsatt bred och djup tränarkompetens i Huddinge AIS Friidrott.

Så oavsett vilken väg du som tränare väljer att gå får du den utbildning du behöver. All träning bedrivs i alla grupper av utbildade tränare som följer den utbildnings­inriktning som Svensk Friidrott anger. Grengruppstränarna har vanligtvis flera olika påbyggnadsutbildningar.

Träningen i detta skede

Som med all idrott är en alltför tidig specialisering inte optimal, så oavsett val kommer all träning fortsatt att vara variationsrik och innehålla många olika moment för att fortsätta bygga en stark idrottskropp.

Från 15 års ålder kommer träningarna i breddgrupperna bli ca 3 ggr/veckan och i grengrupperna 4-6 ggr/veckan beroende på ålder och greninriktning. En del av denna träning genomförs gemensamt mellan grupperna.

 

Organisationen i korthet

Styrelsen leder arbetet och träffas 1 gång i månaden. I styrelsen finns ansvariga för träning- och tävlingsverksamheten som tillsammans med kansliets klubbchef och ungdomsansvarig planerar tränar- och ledarmöten minst 1 gång per säsong. Kansliet planerar även interna och externa utbildningar.

Den idrottsliga verksamheten är organiserad i en ungdomsdel, 7-14 år, och en junior- och seniorverksamhet.

Samtliga nya tränare genomgår en internutbildning innan man genomför den första träningen. Det finns sedan goda möjligheter att fortbilda sig genom Svenska friidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och våra egna internutbildningar.

Samtliga tränare och ledare i Huddinge AIS måste lämna in ett begränsat utdrag ur polisens belastningsregister (i ett obrutet kuvert) innan man får leda träning. Detta följs upp och vartannat år måste man lämna in ett förnyat utdrag.

Träningsgrupperna 7-14 år

För ålderskullarna 7-14 år består träningsgrupperna av ett ledarteam om ca 4-8 personer beroende på gruppens storlek. Ledarteamen kan bestå av 1 – 2 huvudtränare samt flera hjälptränare. Det kan vara en kombination av äldre aktiva i föreningen, föräldrar eller tidigare friidrottare men nu med egna barn i gruppen.

Huvudtränarna planerar och leder den veckovisa träningen. Huvudtränarna har tillsammans med kansliet huvudansvaret för allt som rör träningsgruppen.

Träningsgrupperna 15 år och äldre

För åldersgrupperna 15 år och äldre introduceras breddgrupper och grengrupper.

Breddgrupperna består också att ett tränarteam och är oftast tränare som följer med sina barn till breddgrupperna.

Grengrupperna består oftare av mindre team som backas upp av flera undergrupper utifrån idrottarnas ålder och förmåga. Varje grengrupp har en ansvarig som säkerställer en professionell träning, utbildning och uppföljning. Grengrupperna följer Svensk Friidrotts indelning och är: Hopp, Kast, Medel- och Långdistans, Mångkamp och Sprint/Häck.

AVGIFTER (2021)

Medlemsavgift

Medlemsavgiften täcker medlemskap och försäkring för ett år. Avgiften är idag 400 kr per medlem. Medlemskapet innebär att Huddinge AIS kan försäkra alla barn och tränarteam för eventuella olyckor som kan inträffa på träningarna och på resan till och från träningarna.

Du som är förälder kan också vara medlem och betala medlemsavgift för att stödja verksamheten. För ett familjemedlemskap är avgiften 700 kr och gäller då hela familjen på den bostadsadressen.

Som pensionär betalar du 300 kr för ditt medlemskap i Huddinge AIS.

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften är en förutsättning för att kunna tävla och träna i Huddinge AIS Friidrott. Den ger tillgång till tränare, lokaler, utrustning och tävling.

Ålder Födda Terminsavgift*
6-9 år 2012 och senare 800 kr
10-14 år 2011-2007 1 150 kr
15-22 år 2006-1999 1 300 kr
23-64 år 1998-1956 1 425 kr
65 år och äldre 1956 och tidigare 1 000 kr

(*) terminsavgift 2 ggr/år

 

Inbetalning

Medlemsavgift och aktivitetsavgift sätt in på Huddinge AIS Bankgiro: 5617-6712 med angivet OCR-nr på medskickad faktura.

Är man redan medlem så kommer det automatiskt ett inbetalningskort från kansliet.

KLÄDER OCH UTRUSTNING

Huddinge AIS Friidrotts logotyp, typsnitt och våra färger är viktiga bärare av vårt varumärke och därför av stort värde att upprätt hålla. Här följer Huddinge AIS policy för användning av kläder i samband med tävling och träning.

 

 

TÄVLING

Ålder Regler
Upp till 12 år Minst Huddinge AIS T-shirt vid tävling.

Vid deltagande i distriktfinal för 12 år gäller regler för 12-åringar.

12 år och äldre Tävling alltid i Huddinge AIS kompletta tävlingsdräkt (tights och top/linne).

Undantag gäller endast om aktiv nyss börjat i föreningen och är med i sina första tävlingar. Då gäller minst Huddinge AIS T-shirt

För tävlingar i samband med kall väderlek eller motsvarande är det tillåtet att förstärka tävlingsdräkten (enligt ovan) med långa tights och tröja med kort eller lång ärm. De ska då alltid vara svarta, röda eller gula (Huddinge AIS färger). 

Det är inte tillåtet att trycka egna saker på tävlingsdräkten eller overallen.

I samband med prisutdelning skall alltid tävlingskläder bäras. Om den aktive har HAIS overall så ska den alltid bäras.

 

 

GENOMFÖRA TÄVLINGAR

Vilka tävlingar ska man vara med på?

Genom din tränare/ledare får du reda på vilka tävlingar som är lämpliga för just dig. Anmälan sker genom din tränare/ledare.

Vad behöver jag göra före tävlingen?

  • Läs alltid noggrant igenom PM och Tidsprogram före tävlingen.

De hittar du på arrangörens hemsida. Fråga din tränare om du är osäker. Där får du bland annat reda på vilken utrustning som är tillåten, tider för avprickning, nummerlappsuthämtning, starttider, upprop, servering mm.

Vad gör jag när jag kommer till tävlingen?

  • Börja alltid med att pricka av dig på avprickningslistan genom att följa instruktionerna i PM:et och på plats.

Oftast ska du skriva din signatur bredvid ditt namn, så att arrangören vet att du där är på plats. Avprickning kan gälla vissa eller samtliga grenar du skall delta i. Listorna tas ofta ner en timme före grenstart. Detta kan du läsa om i PM:et. Så var ute i god tid. På avprickningslistan står också ditt startnummer.

  • Hämta ut din nummerlapp på anvisad plats.

Observera att nummerlapparna ibland kan vara uthämtade av Huddinge AIS tränare/ledare och då finnas på Huddinge AIS samlingsplats. Även om nummer­lappen är stor så får du aldrig vika in/bort reklamen.

Dags att tävla

  • Infinn dig i tid till upprop före start. Se PM (ofta ca 15-20 min).

Om du av någon anledning inte kan närvara vid tävlingen eller under pågående tävling inte kan fullfölja någon/några grenar skall du meddela din eller annan tränare/ledare.

Kom ihåg!

  • Visa alltid hänsyn till andra deltagare, arrangerande klubb med
  • Ha ett glatt humör och heja på
  • Se till att du har tillgång till mat och dryck och planera intaget av