Samarbetspartners

Våra samarbetspartners har alla en viktig del i Huddinge AIS utveckling av verksamheten.  Tillsammans ger vi barn och ungdomar möjligheten att börja med friidrott, ge dem möjligheten att nå sina drömmar, skaffa positiva minnen och vänner för livet. Som samarbetspartner, stor som liten, är ni med och gör skillnad och ger oss en större möjlighet att;

  • erbjuda barn, ungdomar och elitaktiva möjlighet att börja med friidrott och utvecklas inom föreningen
  • bedriva bredd,- som elitverksamhet och en friidrottsverksamhet som många vill tillhöra
  • arbete för mångfald, jämställdhet och socialt engagemang ska genomsyra vår verksamhet
  • fostra barn och ungdomar till ansvarskännande människor som visar respekt för såväl medmänniskor som regler och normer
  • erbjuda ledare utbildning och inspiration så att de på bästa sätt kan ta hand om våra aktiva

 

Som privatperson kan ni nu stötta Huddinge AIS arbete genom att bli medlem i Club1955. Läs mer.
För företagare har vi många möjligheter att hitta bra samarbeten. Förutom sponsringspaketen Brons, Silver och Guld kan vi öppna för andra typer av avtal och samarbeten. Läs mer.