Hans & Sonja Sköldsäters minnesfond

Utdelning av stipendier ur Hans & Sonja Sköldsäters minnesfond
Till minne av Hasse och Sonja, som i vått och torrt alltid ställt upp för idrotten och det ideella föreningslivet. Stipendierna delas ut två gånger per år till lovande ungdomar och juniorer inom Huddinge AIS som verkar i Hasse och Sonjas anda. Kriteriet för att kunna söka är; medlem/aktiv i Huddinge AIS och i åldersspannet 12–22 år (F/P 13-M/K22).
Denna gång får följande aktiva stipendiet!
1: Joakim Hellbratt, Joakim är HAIS stora längdhoppstalang som skämt bort klubben med många hopp över 7m. För att stötta din satsning och underlätta din vardag ger vi dig därför ett bidrag på 15.000:- enligt Hans och Sonjas vilja.
2: Oliver Sandberg: Med en mycket stark utveckling i både spjut, slägga och stav tilldelas Oliver Sandberg stipendiet på 30.000:- att användas till träningsresor, stavar samt andra friidrottsrelaterade kostnader.
Vi hoppas att bidraget ska hjälpa dig att fortsätta att utvecklas och kunna investera i det material som behövs.
3: Emil Klockar, Emil tilldelas stipendiet för sin utveckling under 2023. Vilken resulterade i uttagning till Ungdomsfinnkampen och landslagsdebut. Stipendiet på 10.000 kommer att kunna användas för inköp av träningsutrustning, träningsläger och tävlingskostnader.
4: Nemanja Opacic, Unga Nemanja har en härlig positiv attityd och hög ambition med sitt friidrottande. Stipendiet på 5.000:- är tänkt att användas till tävlingsresor och läger.
Stort lycka till alla 4 med kommande tränings- och tävlingssäsong.