Niklas Eklöv 50 år

Vi gratulerar Niklas Eklöv 50 år idag 29 oktober!
Niklas är sedan flera år en medlem av HAIS Långdistansgrupp.
I gruppen är han en av de flitigaste deltagarna och vi hoppas att han fortsätter
att sprida glädje och kamratskap med oss i många år till.

Grattis!