På gång i Huddinge AIS – rapport från styrelsen

På gång i Huddinge AIS – rapport från styrelsen

 Nya kassör i styrelsen
Äntligen har vi fått en kassör till styrelsen! Madeleine Ledell kommer från och med nu att vara vår kassör. Madeleine är ekonom till sin profession med lång erfarenhet och är ett mycket välkommet tillskott i styrelsearbetet! En närmare presentation av Madeleine kommer att komma snart på hemsida och facebook.

Friidrottsträning i Flemingsberg och Vårby
Nu startar vi åter upp friidrottsträning för intresserade barn och ungdomar i Flemingsberg och Vårby. Denna verksamhet sker med stöd från fastighetsbolagen HUGE och Fabege. Vi hoppas förstås på många deltagare.

Klubbhuset
Ventilationen i klubbhuset behöver åtgärdas. Av detta skäl pågår för närvarande ett arbete för att kunna genomföra dessa åtgärder och dessutom söker vi bidrag för att också ekonomiska kunna genomföra det. Målsättningen är att kunna genomföra detta under 2023.

 
För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS