Ansökan till Hans och Sonjas minnesfond – för lovande ungdomar

Hans och Sonja Sköldsäter var eldsjälar i vår förening och under förra året bildades en styrelse för att förvalta deras arv. Nu är det äntligen dags att få uppmuntra och hjälpa unga friidrottare i föreningen, enligt deras vilja. Vi vill nu ha in förslag/nomineringar på aktiva som ska få bli våra första stipendiater. Senast 1 maj vill vi ha in era ansökningar. Se nedan länk för mer info.

Stipendieansökan – Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond