På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Tränings- och tävlingskläder
Inför utesäsongen 2022 kommer vi via Länna sport att kunna erbjuda en uppdaterad klädkollektion för träning och tävling med en ny färgkombo för HAIS tävlingskläder. Den nya kollektionen kommer att presenteras på vår hemsida inom kort.

Kommande arrangemang och behovet av funktionärer
Scandic indoors kunde trots kvardröjande restriktioner genomföras under sista helgen i januari på ett alldeles utmärkt sätt. En stor eloge till arrangörskommittén och alla funktionärer som ställde upp och möjliggjorde arrangemanget!

Dessa arrangemang är en stor inkomstkälla för föreningen och en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda barn, ungdomar och elitaktiva möjlighet att börja med friidrott och utvecklas inom föreningen.

Att vara funktionär är ett lika viktigt som roligt uppdrag och är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra våra arrangemang. För att våra tävlingsarrangemang ska vara möjliga att genomföra krävs det varje år ca 1.500 funktionärsinsatser!

Som aktiv medlem förväntas du genomföra minst tre halvdags funktionärsuppdrag per år. Antingen själv för de som är 13 år och äldre eller för de yngre med hjälp av sina föräldrar. Väljer man att inte genomföra sina funktionärsuppdrag kommer debitering med 500 sek per ej genomfört uppdrag att ske under oktober (efter avslutat friidrottsår). Så in och anmäl dig på http://huddingeais.funktionaren.se/! Nästa möjlighet att vara funktionär är på Sista chansen, helgen den 26-27 mars.

Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond
Styrelsen för Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond jobbar vidare med den långsiktiga förvaltningen av de 1,5 miljoner kronor som de har att förvalta. Huddinge AIS har för att säkra en professionell förvaltning av fonden tecknat avtal och placeringspolicy för medlen med Söderberg och partners som arbetar med bland annat fondförvaltning.

För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS