Två nya regler

Sedan den 1 november 2021 har Internationella Friidrottsförbundet World 
Athletics infört två nya regler som är viktiga för aktiva, tränare och funktionärer
vid inomhus- och arenatävlingar att känna till.

Övertramp längd/tresteg
Den nya regeltexten lyder: Ett hopp är ogiltigt om tävlande bryter det vertikala planet ovanför övertrampslinjen med fot eller sko i samband med upphoppet.

Hoppet ska alltså dömas som övertramp och ogiltigt om någon del av skon eller foten bryter övertrampslinjen – antingen på eller ovanför marknivå – i samband med upphoppet. För att hjälpa domaren vid plankan att döma rätt är det viktigt att marken omedelbart efter övertrampslinjen har en kontrasterande färg (alltså inte vit). Plastelina kan fortfarande användas, och den ska i så fall följa övertrampslinjen, det vill säga vara helt lodrät (90 graders vinkel mot marknivån).

Linjetramp löpning
Det är numera tillåtet att trampa på linjen innanför sin tilldelade bana, alternativt innanför sargen för den som springer på bana 1, en gång per gren i en tävling. Vid två linjetramp gäller diskvalifikation för löparen (eller stafettlaget). Om en domare observerar ett linjetramp ska ett ”L” skrivas efter löparens resultat i resultatlistan. Om löparen går till final i grenen och trampar en gång på linjen även i finalen räknas det som två linjetramp i grenen = diskvalifikation. I stafetter gäller regeln för hela laget, det vill säga ett linjetramp av en löpare = giltigt resultat och ”L” i resultatlistan. Två linjetramp av samma löpare eller två olika löpare = diskvalifikation.

Alltså:
• Ett tramp på linjen innanför egen bana (eller innanför sargen) = giltigt resultat och ”L” efter resultatet i resultatlistan.
• Ett tramp helt innanför linjen innanför egen bana = diskvalifikation.
• Två tramp på linjen innanför egen bana, i samma lopp eller i två på varandra följande lopp i samma gren = diskvalifikation.

/Daniel Bergin Sv.Friidrottsförbundet