På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Styrelsen för Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond
Hans och Sonja Sköldsäter testamenterade som bekant 1,5 miljoner kronor till en minnesfond som har för ändamål att ge stipendier till lovande ungdomar inom Huddinge AIS verksamhet. En bortom ord fin gåva.

För hanteringen av detta har Huddinge AIS styrelse nu utsett en styrelse som påbörjat sitt arbete med att förvalta fonden i enlighet med uppställda kriterier. De kommer att återkomma till Huddinge AIS styrelse om hur och på vilket sätt avkastningen från de testamenterade medlen ska delas ut som stipendier och villkoren kring detta. Ett viktigt arbete som vi från Huddinge AIS styrelse önskar dem stort lycka till med.

Modell för bidrag till aktiva
En förtydligad modell för bidrag till aktiva har tagits fram. Den bygger på tydliga kriterier som ranking enligt svensk friidrotts (SFIF) utomhusstatistik, Resultat på mästerskap samt Extrastöd för elitaktiva – krav uppnådd nivåelit enligt SFIF (19 år –24 år). Syftet med detta är att uppnå en ökad tydlighet i hur den aktive kan få bidrag.

Första chansen
Nu i helgen har Första chansen, med nya spännande utmaningar för våra yngsta deltagare, ägt rum i Storängshallen. Där fick 8-11 åringar bland annat testa och tävla i den nya formen ”Öppet hus” där de unga får testa olika grenar, bland annat den roliga hinderbanan. Det har varit en succéartad helg med många deltagare. Stort tack till alla som jobbat hårt för att detta blev en så lyckad helg.

För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS