Sköldsäterfonden – Till minne av två eldsjälar

Sköldsäterfonden är skapad till minne av två eldsjälar, Hasse och Sonja Sköldsäter, som i vått och torrt alltid ställt upp för idrotten och det ideella föreningslivet.

I samband med deras bortgång instiftades Sköldsäterfonden, med syfte att genom ett årligt stipendium premiera, stötta och visa uppskattning till någon som jobbat ideellt. Stipendiet skall delas ut till personer som under längre tid arbetat och ställt upp i sann ”Sköldsäteranda” inom det ideella föreningslivet.

Läs mer om fonden, och nominera någon eldsjäl, på deras hemsida.