På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Äntligen är våra tävlingsarrangemang igång
När restriktionerna minskade första juni blev det möjligt för oss att äntligen kunna komma igång med våra tävlingsarrangemang. Först ut är Huddingespelen nu till helgen. Sista helgen i juli arrangerar vi Stafett-SM och den 28 augusti arrangerar vi Huddingeloppet i samarbete med bland annat Huddinge centrum. Ja det är bara några av de arrangemang vi nu kan planera för och genomföra.

Och om bara någon vecka öppnar årets friidrottsskolor på Källbrink, Visättra och Vårby. Redan nu har vi rekordmånga anmälda och kommer med all sannolikhet att slå förra årets rekord. Vi kommer troligen att totalt ha mer än 1000 barn i våra friidrottsskolor i år!

Kommunikationskanaler
Vår hemsida behöver utvecklas och bli tydligare för att bland annat stimulera till att vi får flera medlemmar. Hit hör att på bästa möjliga sätt ge information till de som vill börja med friidrott. Här ska tydlig och enkel information om hur man blir medlem finnas liksom var man tränar och vilka träningsgrupper som finns. Här ska också finnas tydlig och enkel information om kommande tävlingar liksom om friidrottsskola och annat matnyttigt. Ett utvecklingsarbete för detta har påbörjats.

Även när det gäller sociala medier vill vi utveckla dessa, läs Instagram och Facebook, så att vi på bästa sätt når olika åldersgrupper och här visar bredden på vår verksamhet, från nybörjare till elit. Målsättningen är att spegla hela vår verksamhet och självklart locka allt fler att börja träna och tävla i friidrott.

Hasse och Sonja Sköldsäters minnesfond – vi behöver personer till styrelsen
Som vi skrev om förra månaden testamenterade Hans och Sonja Sköldsäter 1,5 miljoner kronor till fromma för Huddinge AIS ungdomsverksamhet. Medlen ska enligt parets vilja gå till en minnesfond. Ur riktlinjerna för fonden kan bland annat följande läsas:

”Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond har för ändamål att ge stipendier till lovande ungdomar inom Huddinge AIS friidrottsverksamhet. Stipendierna kan ges till en eller flera ungdomar. Varje stipendium får högst uppgå till ett värde motsvarande ett basbelopp.”

För både den ekonomiska hanteringen och för årliga beslut om vilka ungdomar som ska tilldelas stipendier ska Huddinge AIS styrelse, i enlighet med reglementet, utse en styrelse för dessa ändamål. Enligt testamentet ska denna styrelse ha fem ledamöter varav två ska ha yrkesmässig erfarenhet av kapitalförvaltning.  Styrelsen ska sammanträda 4 gånger per år.

Vi i Huddinge AIS styrelse letar nu efter personer som skulle vara intresserade av ett sådant uppdrag. Vi tar tacksamt emot förslag. Dessa förslag kan mailas till ordförande Peter Dacke på mailadress [email protected]

För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS