På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Hasse och Sonja Sköldsäters minnesfond – testamenterade 1,5 miljoner kronor 
När Hasse Sköldsäter gick bort år 2019 var sorgen och saknaden stor hos oss i Huddinge AIS liksom hos många andra klubbar och förbundet. Han och hustruns Sonjas (som gick bort år 2018) mångåriga engagemang som ledare och funktionärer är helt oförglömliga. Hasse verkade i mer än 70 år som friidrottsfunktionär! 

Vi har nu fått veta att Hans och Sonja Sköldsäter har testamenterat 1,5 miljoner kronor till fromma för Huddinge AIS ungdomsverksamhet. Medlen ska enligt parets vilja gå till en minnesfond. Ur riktlinjerna för fonden kan bland annat följande läsas: 

”Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond har för ändamål att ge stipendier till lovande ungdomar inom Huddinge AIS friidrottsverksamhet. 

Stipendierna kan ges till en eller flera ungdomar. Varje stipendium får högst uppgå till ett värde motsvarande ett basbelopp.” 

Vi står helt mållösa efter denna fantastiska gåva som visar på den stora kärlek paret kände för Huddinge AIS. Vi tar med stor och djup tacksamhet emot denna enorma gåva och ska förvalta den i enlighet med de instruktioner som finns upptagna i testamentet. Hit hör bland annat att Huddinge AIS styrelse ska utse en styrelse som ska förvalta medlen och utse stipendiater. Vår förhoppning är att denna styrelse bara ska använda avkastningen av dessa medel för stipendier så att denna fond kan fortleva för evigt. 

Mer information om detta kommer när arbetet med fonden påbörjats. 

Det drar ihop sig till årets friidrottsskolor – nu även i Vårby 
Snart är det dags för årets friidrottsskolor. I år kommer vi att kunna erbjuda friidrottsskola på tre olika platser i kommunen, nämligen, Källbrinks IP, Visättra IP samt i Vårby. Den senare är en helt ny plats för året. Detta har blivit möjligt tack var vår samarbetspartner HUGE samt Huddinge kommun. Vi är väldigt glada att kunna verka, snart över hela kommunen. 

Vår projektledare Emelie Schlyter har tillsammans med Stina Erlandsson rekryterarat sommarens ledare. Dessa har nu också fått utbildning inför sommarens arbete. Det är redan ett stort tryck på antalet anmälningar till årets friidrottsskolor och det verkar kunna bli ännu fler deltagare än förra årets rekord med fler än 800 barn. Emelie besöker nu i veckan också skolorna i Visättra, Flemingsberg och Vårby för att träffa eleverna och marknadsföra friidrottsskolorna. 

Fortsatta restriktioner men med viss tävlingsverksamhet 
Sakta men säkert börjar vi nu kunna öppna upp för viss tävlingsverksamhet igen. Självklart inom ramen för gällnade restriktioner. Enligt förbundet får vi nu ha viss tävlingsverksamhet för elit och för personer födda 2002 och senare. För den sistnämnda gruppen tillåts enstaka (en tävlingsdag per vecka och utövare) tävlingar som genomförs utomhus. Vi håller nu 

tummarna för att denna utveckling ska fortsätta så vi allt mer kan gå tillbaka till allt mer normal verksamhet. 

Bland kommande tävlingar nu i maj märks Kval till lag-SM som vi arrangerar den 29 maj på Källbrinks IP. Om vi kan genomföra någon del av Huddingespelen kommer vi att återkomma om. 

För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS