På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Tränarmöten under år 2021
Nu är tiderna för årets terminsvisa möten för tränarmöten fastställda. Vi har möten dels för tränare som tränar barn födda 2007-2014 och  ett möte för tränare som tränar födda 2006 och äldre. Hör nedan kan ni notera årets datum.

24 februari kl 18:30
Digitalt tränarmöte för alla som tränar barn och unga födda 2007-2014.  Inbjudan har skickats ut på mail. På mötet kommer vi att informera om bland annat följande:

⁃      Coronavirusets påverkan på vår träningsverksamhet m.m

⁃        Vårt pågående arbete med övergången från ungdomsgrupper till elitverksamhet

⁃        Tränarutbildning

24 mars
Digitalt tränarmöte för alla som tränar ungdomar födda 2006 eller äldre. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort med dagordning.

14 september
Digitalt eller fysiskt (beroende på utvecklingen) tränarmöte för alla som tränar barn och unga födda 2007-201

15 september
Digitalt eller fysiskt (beroende på utvecklingen) tränarmöte för alla som tränar barn och unga födda 2007-2014.

Så boka in dessa datum och kvällar för tränarmöten. Väl mött på dessa under 2021!

Träningar även inomhus har kunnat starta upp!
Alla som är födda 2002 eller tidigare får nu åter träna inomhus vilket är glädjande. Dock är det förstås mycket viktigt att vi håller oss till givna direktiv och restriktioner så att vi inte får en ökad smittspridning. Tyvärr är det även fortsatt stopp för träning inomhus för de som är födda 2001 och tidigare och vi hoppas att även denna grupp snart ska ges tillåtelse att få träna inomhus.

Bokslut, årsmöte och lite annat
2020 års ekonomiska resultat visar på ett mindre överskott. Detta har blivit möjligt, trots pandemin och mängder av inställda tävlingar, både på grund av stor försiktighet i kostnader, korttidspermittering och erhållet stöd. Vi är förstås glada över att vi kan ha presentera ett mindre överskott. Det ger oss större möjligheter att kunna utveckla vår verksamhet när pandemin är över och alla fått vaccin.

Förra årets årsmöte fick ju som bekant skjutas upp och vi höll de först i oktober mot normalt i april. I år har vi planerat årsmötet till den 21 april. Förberedelser inför detta pågår. Vi kommer att återkomma om det kommer att vara möjligt att ha ett fysiskt årsmöte eller om det kommer att bli digitalt. Vår förhoppning är i vilket fall att vi inte ska behöva skjuta upp det i år.

På vår hemsida kommer vi inom kort att ha en presentation av alla våra träningsgrupper med namn på grupp och tränare. Så håll utkik efter detta på hemsidan!

Planeringen och arbetet med årets friidrottsskolor har dragit igång. I år planerar vi för att erbjuda friidrottsskola på Källbrinks IP på Visättra sportcenter och nytt för i år också i Vårby. Friidrottsskolorna arrangerar vi i samverkan med HUGE.

För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS