Byggnationer på Källbrinks IP

Utsäljeskolan kommer börja byggas ut under 2021 och under byggtiden (2021-2024) kommer delar av Källbrinks IP användas som skolområde med ett stort antal moduler uppställda. Området som kommer beröras är framförallt en av konstgräsplanerna nedanför tennishallen men även den intilliggande parkeringsplatsen kommer nyttjas under byggtiden. Mer info om det som sker just nu hittar du här

Kastplanen är just nu också en byggarbetsplats (det dras rör tvärs över planen) men arbetet ska vara klart senast den 31/3 2021.