På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Styrelsen vill tillönska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år

Detta märkliga och dystra år helt präglat av Coronapandemin går mot sitt slut. Inom föreningen har det under året, pandemin till trots, genomförts mängder av gott arbete som inneburit att vi kunna upprätthålla och också utveckla såväl former för träning som för tävling. Under senhösten har arrangörskommittén, som inte kunnat arrangera tävlingar, istället städat ur, rensat och iordningställt hela vårt klubbhus. Ett gediget arbete. För att hålla nere våra kostnader är klubbchefen sen i våras korttidspermitterad och vi fortsätter att vara mycket försiktiga med våra kostnader. För att skapa intäkter har vi under året jobba med allt ifrån ”digitala lopp” till insamlingar och inför julen sålt 140 julkalendrar och 100 bingolotter till årets uppesittarkväll.

Sommarens friidrottsskola slog nytt rekord med totalt mer än 800 deltagande barn och ungdomar på Källbrinks IP och på Visättra IP. Under hösten har ett stort arbete inletts för att få struktur på övergången från breddträning till grengruppsindelning. Mer information om detta kommer att skickas ut.  Nu i december arrangerades en digital workshop för kvinnliga tränare och ledare för att fånga upp hur det är att vara kvinnlig tränare och ledare i Huddinge AIS.  En workshop som gav mycket input och får ses som en uppstart på vårt fortsatta jämställdhetsarbete. Många saker har fått ändra karaktär och tidpunkter under året. Årsmötet fick skjutas upp från april till början av oktober. Sedan november sker våra styrelsemöten digitalt. Ja inte är det mycket som varit sig likt under detta år. Men låt oss hoppas på att vi alla ska kunna få ett vaccin under 2021 så att nästa år blir ett verkligt gott nytt år.

Vi från styrelsens sida vill med detta ge ett stort och varmt tack alla inom klubben som gjort så storartade insatser under 2020. Ni är alla fantastiska!

Så slutligen, följ folkhälsomyndighetens och friidrottsförbundets rekommendationer. Håll i och håll ut, håll avstånd.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas er alla!

För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS