Huddingespelen 50-års jubileum

Justering i inbjudan till Huddingespelen!

Nu har vi öppnat upp så att även 14 år kan anmäla sig i klass FP15 om inte grenen finns i FP14!

Dock kan inte UDM medaljer utdelas. Anmälan senast torsdag 17 september!

Se all information om tävlingen på dess sida.