På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Sänkt aktivitetsavgift för veteraner och betalning av alla aktivitetsavgifter ”terminsvis”
Tidigare har våra veteraner, från 35 år och uppåt betalat 2 850 kronor per år i aktivitetsavgift. Nu har vi i styrelsen beslutat att sänka denna avgift till 2 000 kronor per år.

Betalningen av aktivitetsavgifterna för alla medlemmar kommer från nu i höst att fördelas på två gånger per år istället för en gång per år. Det betyder att halva aktivitetsavgiften kommer att faktureras i augusti/september och ska vara betalt senast den 1 oktober. Och den andra halvan kommer att faktureras för betalning senast den 1 februari och då betalas tillsammans med medlemsavgiften. Syftet med förändringen är att kunna göra kostnaden för våra medlemmar mer utspridd. Vi hoppas att detta ska vara till glädje för alla medlemmar.

En fortsatt positiv medlemsutveckling
Vår aktiva satsning på att öka antalet aktiva medlemmar fortsätter med mycket god fart. I mitten av augusti har vi 740 aktiva medlemmar! Vidare har vi ett stort antal barn som nu står i kö, inte minst efter sommarens friidrottsskola. Barn som jättegärna vill fortsätta med vår idrott. Nu kommer kansliet att starta nya grupper för att vi ska kunna ta emot dem som står i kö. Väldigt roligt tycker vi och en utveckling som vi ska fortsätta att satsa aktivt på.

Årsmöte 7 oktober
På grund av Coronakrisen är ju vårt årsmöte blivit uppskjutet till den 7 oktober. Vi avser då att hålla ett Corona-anpassat årsmöte där det ska vara möjligt att ha social distansering. Vi kommer att återkomma närmare med inbjudan och dagordning på vår hemsida inom kort. Vår förbundskapten Karin Torneklint är dessutom inbjuden för att vara ordförande på årsmötet!

För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS