På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Åtgärder med anledning av Coronaviruset
Precis som alla andra föreningar i Sverige så har HAIS det tufft just nu pga den rådande Coronakrisen. Många ledare i föreningen anstränger sig extra hårt för att både yngre och äldre aktiva ska kunna fortsätta med sitt idrottande på ett så normalt sätt som möjligt. Kansliet jobbar stenhårt för att Friidrottsskolan ska kunna genomföras.

Tyvärr har vi redan tvingats ställa in Sista Chansen och skjuta upp Kvantumloppet och även Huddingespelen kommer att ställas in eller skjutas upp. Detta drabbar inte bara aktiva som förlorar tävlingstillfällen utan också HAIS som förening då vi tappar stora delar av våra intäkter för året.

Vi ser över alla våra kostnader och försöker hitta nya sätt för att få intäkter. Vi förhandlar om en korttidspermittering av en av våra anställda och försöker begränsa alla andra kostnader också.  För att skapa intäkter kommer vi att gå ut med såväl erbjudande om att delta i vitrituella lopp, att det ska vara möjligt att skänka en gåva till Huddinge AIS med mera. Om allt detta och mer kommer snart särskilt utskick.

Årsmötet flyttat till den 7 oktober
Vi tvingas tyvärr att behöva flytta fram  datum för vårt årsmöte ytterligare en gång med anledning av Corona-krisen. Det är väsentligt att alla medlemmar ges möjlighet att delta vid årsmötet, vilket inte går i dagsläget, så därför flyttas årsmötet till den 7 oktober då vi innerligt hoppas att läget förbättrats. Vi kommer inom kort att på vår hemsida lägga ut verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019.

Fler aktiva medlemmar i föreningen
Till sist något mycket glädjande i dessa dystra tider. Antalet aktiva medlemmar har fortsatt att öka, helt i linje med vår målsättning i verksamhetsplanen för föreningen. För närvarande har vi 724 aktiva medlemmar vilket är 80 fler än föregående månad. Intresset för att träna friidrott är högt, vilket är väldigt roligt,

För styrelsen

Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS