Viktig information från Huddinge kommun

Här kommer viktig, uppdaterad information som Huddinge kommuns kultur- och fritidsförvaltning vill att du som medlem i HAIS tar del av. Informationen bifogas i en pdf-fil som du kan läsa här.

Dessa frågor besvaras i informationsbladet:

  • För vilka sammankomster gäller regeringens nya förbud mot att samla fler än 50 deltagare?
  • Vad omfattas inte av regeringens nya förbud?
  • Hur kan föreningar jobba för att följa aktuella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna?
  • Var finns det mer information om krisarbetet kring corona inom Huddinge kommun?

Tack på förhand för visad förståelse och hänsyn. Tillsammans kan vi bidra till att minska smittspridningen.