På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Åtgärder med anledning av Coronaviruset
Med anledning av det rådande läget med covid-19 (coronaviruset) så har vi som klubb vidtagit ett antal nödvändiga åtgärder. Arenatävlingen Sista chansen ställde vi in, Kvantumloppet som skulle ha gått den 18 april är uppskjutet på obestämd tid. Sedan förra veckan ska all träning ske utomhus för att minska smittrisken. Hur det blir med kommande tävlingar kommer vi att besluta om allt eftersom hur läget utvecklas.

Som förening fortsätter vi att följa Folkhälsomyndighetens och friidrottsförbundets rekommendationer, samt andra instanser med ansvar och kompetens inom området. Vi uppmanar förstås alla våra medlemmar att vara rädda om sig själva och om varandra.

Årsmötet flyttat till den 4 juni
Enligt föreningen stadgar så ska årsmötet hållas innan april månads utgång. Men vår bedömning är att det med anledning av det extraordinära läget och risken för smittspridning inte är möjligt eller rimligt att genomföra ett årsmöte som planerat den 22 april. Det är väsentligt att alla medlemmar ges möjlighet att delta vid årsmötet, vilket inte går i dagsläget, så därför flyttas årsmötet till den 4 juni då vi innerligt hoppas att läget förbättrats. Om det inte förbättras kan årsmötet komma att flyttas igen. Om så återkommer vi om detta.

Fler aktiva medlemmar i föreningen
Till sist något mycket glädjande i dessa dystra tider. Antalet aktiva medlemmar ökar nu stadigt från månad till månad, helt i linje med vår målsättning i verksamhetsplanen för föreningen. För närvarande har vi 642 aktiva medlemmar och tre nya grupper planeras nu att starta med uppskattningsvis 60-70 nya barn.

För styrelsen

Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS