Kvantumloppet den 18 april skjuts upp

På grund av Coronaviruset så skjuts tidpunkt för Kvantumloppet den 18 april upp. Vi följer läget och kommer om möjligt att återkomma med nytt datum för Kvantumloppet vid ett senare tillfälle.

Vänligen
På styrelsens uppdrag

Per Synnerman
Klubbchef Huddinge AIS