På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Scandic indoors till helgen i Storängshallen
Nu till helgen går vår stora inomhustävling Scandic indoors av stapeln i Storängshallen. Vi räknar med närmare 700 deltagare och mer än 1500 starter! Ett fantastiskt stort arrangemang. Har du möjlighet att vara funktionär där så behöver vi fler på lördag eftermiddag och söndag eftermiddag. Du kan anmälda dig på följande länk;  https://huddingeais.funktionaren.se/

Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond till fromma för våra ungdomar
Hans Sköldsäter som gick bort i fjol har i sitt testamente donerat medel till Huddinge AIS i syfte att användas i klubbens ungdomsverksamhet! Vi i Huddinge AIS är djupt tacksamma för detta och kommer tillse att Hans Sköldsäters vilja kommer att förverkligas. Styrelsen kommer att informera mer kring donationen och detaljerna kring den för klubbens medlemmar framöver.

100 000 kronor i bidrag från Stockholmsidrotten till arbetet med friidrott i Flemingsberg
Strax före jul fick vi besked om att Stockholmsidrotten beslutat bevilja Huddinge AIS 100 000 kronor för att arbetet med friidrott i Flemingsberg. Ett fantastiskt bidrag för vårt fortsatta arbete med vår idrott i Flemingsberg!

Årshjul för Huddinge AIS verksamhet och kansliets arbete
Styrelsen har tagit fram ett årshjul för verksamheten och kansliets arbete för att få en bra struktur på klubbens fortsatta arbete.

För styrelsen

Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS