Info om Hans Sköldsäters begravning

Då säkert många vill hedra vår allas vän Hasse, så kommer här info.  Begravning sker i S:t Botvids stora kapell torsdag den 24/10 kl. 15.00.  Efter akten så inbjudes till minnesstund i närliggande lokal, dit alla är välkomna. Men begravningsbyrån önskar din anmälan senast 17/10.

Vi vill även upplysa om Sköldsäterfonden, till minne av paret Sonja & Hans Sköldsäter (konto SE-banken SE 5364-344 71 32) som släkten nu öppnat. Mera info om detta i samband med minnesstunden.

På: https://minnessidor.fonus.se/  finner du mera info och här finns även möjlighet att skriva några egna minnesord.

Närmaste släktingar hälsar alla välkomna.