Enkät till alla medlemmar

Du som medlem är jätteviktig för vår klubbs utveckling. Vi är därför måna om att du får möjlighet att lämna synpunkter och ha möjlighet att påverka hur vår friidrottsklubb ska utvecklas. Därför får du och alla andra medlemmar i dagarna en enkät via din mail där du har möjlighet att lämna synpunkter på hur du tycker vår klubb ska utvecklas under kommande år. Dina synpunkter kommer sedan att bilda underlag för hur vi tillsammans ska bygga vår verksamhet under kommande år.

För styrelsen,

Peter Dacke

Ordförande Huddinge AIS