Förbundsårsmöte 2018

Helgen som var, 24-25 mars genomfördes Svenska Friidrottsförbundets traditionella årsstämma. Som brukligt genomfördes stämman på samma ort som står som värd för Friidrotts-SM, denna gång i Eskilstuna. Huddinge AIS deltog med två delegater, Peter Dacke och Mats Krigh. Totalt för hela landet var ca 100 röstberättigade delegater på plats och registrerade.

Efter den inledande registreringen öppnades förbundshelgen i den vackra fullmäktigesalen i ett lika vackert stadshus med hälsningsanföranden av Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kaanan och SFIFs ordförande Björn O Nilsson. Därefter följde en inspirationsföreläsning i ämnet mångfald och jämställdhet av Annika Lundström från Svenska Golfförbundet och ansvarig för deras satsning kallad 50/50. Presentationen med rubriken ”Från snack till verkstad, hur svårt kan det vara?” var en tänkvärd och intressant beskrivning hur man valt att jobba med mångfald och jämställdhet på golfförbundet.

Efter information från Svenska friidrottsförbundet och ett lunchavbrott startade förhandlingarna omkring kl 13. Förhandlingarna som med några avbrott för andra programpunkter pågick fram till lunch på söndagen, genomfördes utan större oenighet och med god tidshållning. En viktig del av förbundsmötet var som vanligt val av ordförande och nya styrelsemedlemmar. Valberedningen hade genomfört ett mycket bra förarbete med nomineringar så valen genomfördes utan problem. Som ordförande fick sittande Björn O Nilsson förtroende ytterligare ett år. Övriga val och den nya styrelsen finns presenterad på friidrott.se.

Lördagens förhandlingar avslutades runt 18-tiden. Efter ett par timmars vila stod Eskilstuna kommun som värd för en god och trevlig middag på Munktell muséet. Där hade det dukats upp mitt bland veterantraktorer och annat som fanns att se på muséet.

Sammanfattningsvis var det en givande och trevlig förbundsstämma med många intressanta. diskussioner och nyttigt meningsutbyte.

Mats provar en av veterantraktorerna på Munktell muséet.