På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Vikten av att följa de skärpta restriktionerna med anledning av Covid 19
För Huddinge AIS är det viktigt att vi inte på något sätt ska bidra till smittspridningen. Det är oerhört väsentligt att alla i vår verksamhet håller sig till de skärpta restriktionerna som nu gäller. Vi ska utan undantag följa Folkhälsomyndighetens och Friidrottsförbundets restriktioner och regler. För mer information se;  https://www.friidrott.se/forbundsinfo/corona.aspx

Digital workshop för kvinnliga tränare den 5 december kl. 15-16:30
På lördag den 5 december kommer vi att arrangera en digital workshop för kvinnliga tränare och ledare. Vi vill fånga upp hur det är att vara kvinnlig tränare och ledare i Huddinge AIS. Idag är majoriteten av tränare och ledare i vår förening män och vi skulle gärna se en betydligt större andel kvinnor. Inbjudan med länk kommer att skickas ut till alla våra kvinnliga tränare och ledare. Vi hoppas på en stor uppslutning!

Det ekonomiska läget i klubben
Pandemin fortsätter att påverka vår ekonomi negativt även om vi så här långt klarat oss förhållande vis bra genom att var mycket försiktiga med utgifter. Nu under hösten har vi tvingats ställa in Första chansen och vi räknar inte med att kunna genomföra några arenatävlingar så länge läget är som idag. För att minska de ekonomiska konsekvenserna är det väsentligt att vi är fortsatt försiktiga med våra utgifter. Bland annat är klubbchefen fortsatt korttidspermitterad och vi ser över alla övriga kostnader kontinuerligt.

För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS