Hans & Sonja Sköldsäters minnesfond

Hans & Sonja Sköldsäters minnesfond!
Hans och Sonja Sköldsäter testamenterade vid sin bortgång ett större kapital till Huddinge AIS med önskan att dessa pengar ska användas för att stötta
ungdomar och juniorer i sin friidrottssatsning inom Huddinge AIS.
Under Huddingespelen delades det ut följande stipendier till Josh, Elin och Joel!
Josh Routh belönas med 10.000 kronor
Motivering: Josh bor och pluggar i Linköping där han samtidigt fortsätter sin elitsatsning inom friidrott. Han tränar med Åsa Hallkvist Lestander
och Krister Hultberg i Linköping, men tävlar för Huddinge AIS. Att tillhöra två olika klubbar innebär dubbla kostnader för exempelvis träningsavgifter.
Vi hoppas att bidraget ska hjälpa dig att fortsätta din fina utveckling. Stort lycka till med kommande tränings- och tävlingssäsong.
Elin Strandberg belönas med 5.000 kronor!
Motivering: För att stötta din hoppsatsning och underlätta din vardag ger vi dig ett bidrag enligt Hans och Sonjas vilja.
Stort lycka till med kommande tränings- och tävlingssäsong.
Joel Wikströms belönas med 10.000 kronor
Motivering: Joel tilldelas stipendiet för hans styrka och mod. Han kommer att alltid igen trots motgångar.
Att satsa på mångkamp kräver mycket material i form av skor och redskap.
Vi hoppas att du genom stipendiet har råd till det mesta i din satsning.
Stort lycka till med kommande tränings- och tävlingssäsong.