Scandic Indoor Games 2022

På grund av nya regler från Svenska Friidrottsförbundet så har vi varit tvungna att göra ändringar i upplägget för Scandic Indoor Games 2022. Alla klasser F/P10-11 utgår och vi hänvisar istället till Sista Chansen 26-27 mars. Då vissa grenar har bytt dag är det viktigt att uppdatera sig på tidsprogrammet.

Coronapandemin gör att mycket med tävlingen kommer vara annorlunda mot vanlig praxis. Vi ber därför alla läsa tävlingens PM för att se vad som gäller. All information finns på  Scandic Indoor Games 2022 – Huddinge AIS Friidrott.

Medföljande tränare kommer om nödvändigt att få rycka in som funktionärer när deras aktiva tävlar. En uppmaning även till våra medlemmar att anmäla sig som funktionär via https://huddingeais.funktionaren.se/

Med ett stort intresse för att få tävla är vi tyvärr tvungna att stänga möjligheten till efteranmälan.