På gång i HAIS – rapport från styrelsen

Friidrottsskolan har slagit rekord i år igen!
Årets friidrottsskolor på Källbrinks IP, Visättra IP samt i Vårby har slagit nya rekord. Totalt har vi haft 1316 barn! I Visättra hade vi inte mindre än 675 barn (!), på Källbrink 436 barn, och i Vårby 205 barn. Ett stort tack till projektledaren Emelie Schlyter, Stina Erlandsson och alla duktiga ledare som genomfört detta på ett fantastiskt sätt. Särskilt viktig har friidrottsskolan förstå varit i Visättra och Vårby där vi i höst också kommer att erbjuda fortsatt friidrottsträning i dessa områden.

Sommarens tävlingsarrangemang och resultat
Det är jätteroligt vi med de lättade restriktionerna från i juni nu både kunnat genomföra ett antal arrangemang och att många av våra ungdomar fått möjlighet till och gjort många fina resultat i tävlingar runt om i Sverige.

Ett par av de arrangemang vi genomfört i sommar har varit Huddingespelen och Stafett-SM. Huddingespelen kunde vi med kort varsel genomföra i juni om än i lite mindre omfattning än ett år helt utan Corona. Det blev ett mycket lyckat arrangemang väl genomfört av vår arrangörskommitté. Stafett-SM sista helgen i juli, som vi genomförde i samarbete med Täby IF och med hjälp från att antal andra Stockholmsklubbar, blev såväl uppskattat som mycket lyckat. Och nu på lördag förmiddag arrangerar vi Huddingeloppet med start och mål nedanför Fullersta gård!

Återstart
Vi hoppas att vi nu ska kunna fortsätta återstarten av vår verksamhet nu under hösten. Som ett led i detta kommer styrelsen i början av september att ha en planeringsdag där fokus kommer att ligga på hur vi på bästa sätt kan utveckla vår verksamhet för idrottslig utveckling och alla andra viktiga delar i vår verksamhet.

För styrelsen
Peter Dacke
Ordförande
Huddinge AIS